Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Max Planck Mukayeseli ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü (Hamburg) ile birlikte, 14-15 Aralık 2007 tarihlerinde, “Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu” başlıklı bir sempozyum düzenleşmiştir. Özellikle Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Avrupa Birliği hukuku ile uyumunun değerlendirildiği bu sempozyumun, konuya ilişkin çalışmalar bağlamında bilimsel bir katkı sağlaması amaçlanmıştır. Türkiye’den ve Avrupa Birliği ülkelerinden seçkin araştırmacıların, hukuk ve ekonominin kesişme alanlarındaki sekiz temel başlıkta sunuşlar yapıp tartışmalara katıldığı bu sempozyum, Türkiye–Avrupa Birliği ilişkileri bakımından da akademik düzeyde bir sivil diyalog niteliğine sahiptir.


TÜRK EKONOMİ HUKUKUNUN
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE UYUMU


Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Max Planck Mukayeseli ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg


Cuma, 14 Aralık 2007

09:30 Açılış Konuşmaları

10:00 Şirketler Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (Dekan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ünal Tekinalp (Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı; Istanbul
Üniversitesi)
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt (Müdür, Max Planck Mukayeseli ve
Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü)

11:45 Sermaye Piyasası Hukuku

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Doğan Cansızlar (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sermaye Piyasası Kurulu
eski Başkanı)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi; Türk Ticaret Kanunu Komisyonu
Üyesi)
Prof. Dr. Holger Fleischer (Bonn Üniversitesi)

14:30 Taşıma Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen (İstanbul Üniversitesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
Başkanı, Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Taşıma Hukuku Alt Komisyonu Başkanı)
Konuşmacılar: Doç. Dr. Arslan Kaya (İstanbul Üniversitesi, Türk Ticaret Kanunu Komisyonu
Üyesi)
Prof. Dr. Krijn Haak (Rotterdam Üniversitesi)

16:15 Deniz Ticareti Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz (Ankara Üniversitesi; Türk Ticaret Kanunu
Komisyonu Deniz Ticareti Hukuku Alt Komisyonu Başkanı)

Konuşmacılar: Doç. Dr. Kerim Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi; Türk Ticaret Kanunu
Komisyonu Üyesi )
Dr. Beate Czerwenka (Almanya Federal Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı)

Cumartesi, 15 Aralık 2007

9:30 Sigorta Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen (İstanbul Üniversitesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
Başkanı, Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Sigorta Hukuku Alt Komisyonu Başkanı)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Christian Armbrüster (Berlin Hür Üniversitesi)


11:15 Tüketicinin Korunması Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Üniversitesi)
Konuşmacılar: Doç. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hans W. Micklitz (Avrupa Üniversite Enstitüsü, Floransa)

14:00 Rekabet Hukuku

Oturum Başkanı: İsmail Hakkı Karakelle (Rekabet Kurulu Üyesi)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar (Dekan, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Basedow (Müdür, Max Planck Mukayeseli ve
Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü; Müdür, Monopol Komisyonu)

15:45 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ünal Tekinalp (Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı, İstanbul
Üniversitesi)
Konuşmacılar: Yard. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Ünversitesi)
Prof. Dr. Reto M. Hilty (Müdür, Max Planck Fikri Mülkiyet, Rekabet ve Vergi
Hukuku Enstitüsü)

• Konferansta Almanca- Türkçe eş zamanlı tercüme yapılacaktır.
• Konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleşecektir.


Max Planck Mukayeseli ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg


TÜRK EKONOMİ HUKUKUNUN
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE UYUMU KONFERANSI

14-15 Aralık 2007
9.30-18.00
Dolapdere Kampüsü

Şirketler Hukuku, Sermaya Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku
Sigorta Hukuku, Tüketicini Korunması Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Prof. Dr. Christian Armbrüster, Prof. Dr. Jürgen Basedow, Prof. Dr. Holger Fleischer, Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar, Prof. Dr. Krijn Haak, Prof. Dr. Reto M. Hilty, Prof. Dr. Dr. Klaus J. Hopt, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz, Prof. Dr. Hans W. Micklitz, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Samim Ünan, Prof. Dr. Veliye Yanlı, Doç. Dr. Kerim Atamer, Doç. Dr. Yeşim M. Atamer, Doç. Dr. Doğan Cansızlar, Doç. Dr. Arslan Kaya, Yard. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, Dr. Beate Czerwenka, İsmail Hakkı Karakelle

• Konferansta Almanca-Türkçe eş zamanlı tercüme yapılacaktır.
• Bilgi için Araş. Gör. Başak Başoğlu (basab@bilgi.edu.tr); Araş.Gör. Kadir Berk Kapancı (kbkapanci@bilgi.edu.tr)


Tüsiad Metro PWC Axa Oyak Koç Allianz