MATILDE Projesi Karacabey Yuvarlak Masa Toplantısı

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası

27 Ekim 2021

 

Avrupa Birliği UFUK 2020 programı tarafından finanse edilen MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi) projesi kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği iş birliğiyle, 27 Ekim 2021 tarihinde Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma süreçlerine katkısını inceleyen MATILDE projesinin Türkiye ayağında pilot bölge olarak seçilen Karacabey'de gerçekleştirilen toplantıya; Marmara Belediyeler Birliği, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası gibi yerel yönetimler ve meslek örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra Suriyeli Muhacirlere Yardım Derneği temsilcileri ile Göçmen Sağlık Merkezi’nden sağlık personeli katıldı. Düzenlenen yuvarlak masa toplantısında projenin güncel çıktıları İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Kaya tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Ardından yapılan atölye çalışmasında, kırsal kalkınma ve göç arasındaki ilişki özellikle tarımsal üretim, iş piyasalarına erişim ve sosyal uyum konu başlıklarında tartışıldı; tehditler ve fırsatlar konuşuldu.Toplantının çıktıları, MATILDE projesi kapsamında önümüzdeki aylarda yayımlanacak yeni raporda kullanılacak.

 

Toplantımızın yerel basında çıkan haberlerimi için: 

http://www.yoremgazete.com/karacabey-goc-konusunda-pilot-bolge-secildi-77609.html

http://karacabeytakip.com/2021/10/28/gocun-kirsal-kalkinmaya-etkisi/