Conference: Turkey at Focus in the European Integration Process

İstanbul Bilgi University European Institute in collaboration with BATI ( Berlin European Turks Initiative)

Place:Europeaische Academy, Berlin
Date: 2nd May 2008

Program10.00–10.30 – Kayıt
10.30- 10.40 – Açılış Konuşması

• Prof. Dr. Faruk DURBİN, Batı Grubu
• Ahmet ACET, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi

10.40- 11.00 – Açılış Konuşması

• Naci SARIBAŞ, Büyükelçi, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürü

I. Oturum

11.00- 13.30 - Ekonomik-Politik Göstergeler Işığında AB’ye Uyum Süreci

• Dr. Bahadır KALEAĞASI, TüSİAD Brüksel Temsilcisi,
“Rakamlarla Türkiye Ekonomisi”
• Soli ÖZEL, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
“Türkiye Ekonomisinin AB’ye Uyumu: TÜSİAD Örneği”
• Prof. Dr. Nihal İNCİOĞLU, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
“AB Sürecinde Yerinden Yönetim ve Demokrasi”
• Ahmet Nazif ALPMAN, Türkiye’nin Berlin Konsolosu
“Yurtdışında Yaşayan Türklerin Türkiye’nin AB Entegrasyon Sürecine Katkıları”

13.30- 14.30 – Ara

II. Oturum

14.30 – 16.00 - İç ve Dış Politika Bağlamında AB’ye Uyum Süreci

• Prof. Dr. Şule KUT, İstanbul Bilgi Üniversitesi,

“AB’nin Balkan Genişlemesi ve Türkiye”
• Dr. Bianca KAİSER, İstanbul Kültür Üniversitesi,
“Türkiye’deki Alman Yurttaşları”
• Doç. Dr. Ayhan KAYA, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
“Euro-Türklerin Türkiye’nin Entegrasyon Sürecine Katkıları”

16.00–16.30- Kahve Arası


III. Oturum

16.30 – 18.00- Hukuksal Dönüşüm ve AB

• Doç. Dr. Yeşim ATAMER, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
“Türk Özel Hukuku ve AB’ye Uyum”
• Dr. Asuman A. İNCEOĞLU, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
“Türk Ceza Hukuku ve AB’ye Uyum”
• Dr. Harry TZİMİTRAS, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
“Türkiye’nin Uluslararası Hukuktaki Değişen Konumu”

18.00- KapanışAlmanca-Türkçe Simultane çeviri yapılacaktır.