“Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (MIPEX), 2016-2020 Türkiye Karnesi Açıklandı” 

23 Kasım 2020 tarihinde Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (MIPEX), sonuçlarına göre Türkiye’nin 2016-2020 karnesi açıklandı. MIPEX, göç alan ülkelerde yaşayan yabancıların o ülkenin vatandaşlarıyla yasalar önünde eşit olmasını ve eşit olabilmesi için yasal pozitif ayrımcılık ilkelerinin uygulanmasını toplumsal uyumu teşvik eden politikaların en önemli göstergeleri olarak tanımlamaktadır. Veri tabanı 8 politika alanı ve 167 göstergeden oluşmaktadır. AB ve diğer göç alan toplam 52 ülkenin toplumsal uyum alanlarındaki ulusal yasa ve politikalarının yabancılara eşit muamele standartlarına göre değerlendirildiği ve sıralandığı MIPEX veri tabanı çerçevesinde Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin izlenen politikalar çevrimiçi panelde değerlendirildi.

Altta bazı göstergeleri bulabileceğiniz Türkiye karnesinin panelini izlemek için bağlantıya tıklayınız.

MIPEX Sonuçları İngilizce İnfografik için tıklayınız.

İngilizce daha fazla bilgi için: 

MPG’s Youtube channel 

MPG’s Facebook page

Introductory presentation of MIPEX2020

MPG’s presentation of MIPEX2020 key findings 

MIPEX book and database