FRANSA VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU Önyargıları Aşmak

Derleyenler: Senem Aydın Düzgit – Ayhan Kaya


Türkiye’nin AB süreci, uzun süredir Avrupa’nın Akademik ve daha geniş çevrelerinin ulusal ve uluslararası boyutlarda merkezi gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili önemli unsurlardan biri, Avrupa’da Türkiye’nin AB üyelik sürecine dair yapılan tartışmaların rasyonel boyutlarının eksik olmasıdır. Avrupa Komisyonu’nun Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından desteklenen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sciences Po-Paris ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ortaklığının yürüttüğü “INTERACT: Türkiye ve Fransa Sivil Toplum Dayaloğunu Güçlendirme” projesi, bu konuyu Türkiye ve Fransa ilişkileri bağlamında ele almaktadır. Projenin ana hedefi, akademik iş birliği yoluyla ön yargıları aşarak Fransa ve Türkiye arasında akademik işbirliği ve sosyalleşmeyi teşvik etmek, bu sayede Türkiye’nin AB üyeliğine dair rasyonel tartışmaları desteklemektedir. Bu kitap, proje faaliyetlerinden derlenmiş akademik ve politika alanlarına dair çalışmaları bir araya getirmektedir.