"AB'nin Geleceği, Popülizmin Yükselişi ve Brexit"

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliği ile 21 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde AB’nin Geleceği, Popülizmin Yükselişi ve Brexit başlıklı bir panel oturumu düzenlenmiştir.

Açılış konuşmalarının İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yeşim Atamer ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas tarafından gerçekleştirilen etkinliğin panel bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Göç Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Uyan-Semerci’nin moderasyonunda Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve Doç. Dr. Çiğdem Nas, AB siyasetindeki güncel ve kritik olguları masaya yatırmışlardır.

Yükselmekte olan popülizm olgusu, artan AB şüpheciliği ve küresel sistemdeki dönüşümlerin AB ülkelerinin toplumsal yapısına ve kurumsal yönetişimine etkileri, Brexit kararı, AB’nin geleceği ve Türkiye'nin bütün bu dönüşümlerin neresinde yer alacağını öngörebilmek üzere düzenlenen panelde;

Profesör Hakan Yılmaz, Avrupa'daki popülizm geleneğinin 20. yüzyılın ilk yarısında başladığını belirtti. Avrupa'da bir popülizm geleneği olduğunun altını çizdi ve son zamanlardaki yükselişin şaşırtıcı olmadığına dikkat çekti. Yılmaz, güvenlik korkusu, ekonomik kriz ve gerçeklerden kaçma arzusunun popülist akımların doğuşundaki ve yükselişindeki rolüne değindi. Popülizmden kaynaklanan sorunların çözümünün AB'nin kurumsal yeterliliğini artırmak olduğunu belirtti.

Profesör Ayhan Kaya, CoHere projesinin saha çalışmasında elde edilen bulguları katılımcılar ile paylaştı. Avrupa'da çeşitli popülist siyasi partilerin ve hareketlerin bulunduğunun altını çizdi. Ayrıca Türkiye, İtalya, Yunanistan, Almanya, Hollanda ve Fransa'daki popülist hareketlerin doğasını, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları CoHere WP2 saha çalışmasından elde edilen örneklerle açıkladı. Kaya, popülizmin herhangi bir ideolojik konfigürasyonda konuşlandırılabilecek bir strateji, bir enstrüman olduğunu kaydetti.

Doçent Dr. Çiğdem Nas, AB'nin meşruluğunda kimliğin önemini vurguladı ve şeffaflık, hesap verebilirlik ve meşruiyet ilkelerinin altını çizdi. Popülizm ile birlikte ulus devlet anlayışının AB üye ülkelerinde yükselişte olduğunu belirtti. Bu yükselişin sonucu olarak üye ülkelerin yetkilerini AB’ye vermesinin zorlaştığının da altını çizdi. Nas ayrıca Avrupa ülkelerindeki siyasi krizin, AB'nin ulus devletler üzerindeki otoritesini arttırarak ele alınabileceğini öne sürdü.