BAŞVURU ÇAĞRISI

MATILDE Yaz Okulu

"Ücra Yerlerde Uluslararası Göç"


Düzenleyen: Doğu Finlandiya Üniversitesi liderliğindeki MATILDE Araştırma Ortakları


Tarih: 13-17 Haziran 2022

Son başvuru Tarihi: 15 Nisan 2022 (GMT)

Yer: Polo Logistico Protezione Civile "Valle di Susa– - Croce Rossa Italiana Via Cascina del Gallo, 5, 10053 Bussoleno, (Torino), İtalya

https://matilde-migration.eu/summer-school/

 

Ufuk2020 tarafından finanse edilen 3 yıllık bir proje olan MATILDE, göçün Avrupa'daki ücra yerlerin yerel kalkınması üzerindeki etkisine odaklanıyor. Proje tarafından düzenlenen Yaz Okulu, katılımcılara, özellikle toprak eşitsizlikleri, sürdürülebilir kalkınma ve mekansal adalet ile etkileşimlerine odaklanarak, göçün sosyal ve ekonomik etkileri hakkında disiplinler arası bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, göç ve göçmen yönetimine yeni yaklaşımlar geliştirirken yerel olarak düşünme ve genellemelerden kaçınma ihtiyacına işaret eden kanıt ve sonuçları gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.

MATILDE Yaz okulu, araştırma, öğretme ve öğrenme arasındaki bağı güçlendirmeyi ve katılımcılara argümanlarını ve eleştirel analitik düşünmelerini geliştirmeleri için rehberlik etmeyi ve uluslararası göç ve ücra yerlerdeki zorlukları ve fırsatları hakkındaki tartışmalara odaklanmayı amaçlamaktadır. Yaz Okulu, seçkin bir uluslararası fakülte tarafından yönetilen dört günlük konferanslar, tartışmalar ve saha gezilerinden oluşacaktır. MATILDE Yaz Okulu, teorik ve ampirik tartışmaları ve Avrupa'nın dört bir yanından vaka çalışmaları katılımcı eylem araştırmalarını harmanlayacaktır.

Yaz Okulu, İtalya'nın Susa Vadisi'nin eteklerinde, Torino'nun yaklaşık 45 kilometre batısındaki bir komün olan Bussoleno'da gerçekleşecek. 

 

Kimler başvurabilir?

Yaz Okulu, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri/mezunlarının yanı sıra bölgesel kalkınma, kırsal ve dağlık alanlar ve bu alanlara yönelik uluslararası/iç göç ile ilgilenen uygulayıcılar (STK üyeleri, yerel yöneticiler, gazeteciler vb.) için tasarlanmıştır. Son birkaç on yılda Avrupa ve ulusal düzeyde ihmal edildiğine inanılan ücra, kırsal ve dağlık yerlerin değeri konusunda katılımcılar arasında farkındalık yaratmayı ve aynı zamanda, hem göç etki değerlendirmesine hem de eylem-araştırma yaklaşımına odaklanarak, yerel düzeyde göç ve yerel kalkınma arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için kavramsal/metodolojik araçlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa'nın her yerinden başvurular kabul edilmektedir. Katılımcılar Bussoleno'da Polo Logistico Protezione Civile “Valle di Susa”da ağırlanacaktır. Tüm öğrencilerin konaklama ve yemek masrafları organizatörler tarafından karşılanacaktır. Yaz okulu seminerleri ve okumaları, MATILDE Araştırma ekibinin üyeleri tarafından İngilizce olarak verilecektir. Programı başarıyla tamamlayan her katılımcıya bir sertifika verilecektir. Ulaşım masrafları, başvuranların kendileri tarafından karşılanmalıdır.

 Taslak Program

Bilimsel içerikle ilgili bir sorunuz olursa Profesör Ayhan Kaya (ayhan.kaya@bilgi.edu.tr) ya da Uzman Araştırmacı Andrea Membretti (andrea.membretti@uef.fi) ile iletişime geçebilirsiniz.

MATILDE Yaz Okulu'na başvurmak için lütfen e-postanızı aşağıdaki başlıklarla birlikte Alicja Fajfer'e (alicja.fajfer@uef.fi) konu başlığı “MATILDE Yaz Okulu Başvurusu” yazarak 15 Nisan 2022 Cuma günü gece yarısına kadar gönderiniz.

  • Niyet mektubu
  • Güncel bir özgeçmiş
  • İki referansın iletişim bilgileri (kurumsal adres ve e-posta)