BÖLGESEL KALKINMA VE AVRUPA BİRLİĞİ Karabük, Valenciennes ve Katowice’nin Karşılaştırmalı Analizi

Derleyenler Ayhan Kaya - François Bafoil


Bu kitap, bir kurucu üye devlet (Fransa), bir yeni üye devlet (Polonya) ve müzakere sürecindeki bir aday ülke (Türkiye) olmak üzere, seçilen üç bölgeyi ele alarak, AB bağlamında farklı bölgesel kalkınma biçimlerini analiz etmeyi amaçlayan disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir araştırma projesinin ürünüdür. Araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sciences Po-Paris ve Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA) tarafından yürütülen büyük ölçekli bir proje çerçevesinde, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fon desteği ile yapılmıştır. Bu çalışma, bazı Avrupa ülkelerinin, zorluklarla ve krizlerle yüz yüze kalan sanayi alanlarında hakim olan sosyal ve politik karmaşıklığı idare etme kapasitesini vurgulamayı amaçlamaktadır. Burada sözü edilen karmaşıklık, genellikle “şirket şehirleri” olarak adlandırılan ve endüstriyel profillerinin yanısıra, kentsel alanın sosyal ve ekonomik özelliklerini de yeniden şekillendirmek zorunda bırakılan bazı kentleri ifade etmektedir. Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği: Karabük, Valenciennes ve Katowice Karşılaştırmalı Analizi adlı bu kitap, yeni küresel kapitalizmin ve Avrupa Birliği içindeki çok seviyeli yönetişimin gereklerini yerine getirme becerisini gösteren Valenciennes ve Katowice örneklerinden dersler çıkararak Karabük için bazı önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.