BİLGİ Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı ilk toplantısını 7 Ekim 2021'de tarihinde gerçekleştirdi. 

 

Toplantıya ekipten Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge Onursal Beşgül, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Tuğtan, Dr. Öğr. Üyesi Büke Boşnak, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Artıran, Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper Akyüz katıldı. Ekip, kendi çalışma alanları doğrultusunda Avrupa Çalışmaları Alanı'na sunabilecekleri katkıları, birlikte neler yapabileceklerini tartıştı. 

 

Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı’nın akademik çalışmalarında toplumsal fayda ve hizmet sağlaması bakımından önerilen etkinliklerden bazıları;

AB Yüksek Lisans Programının ders içeriklerinin güncel konuların, tartışmaların da dahil edileceği şekilde güncellenmesi;

İş dünyası, sivil toplumla ve yerel yönetimlerle görüşmeler yapılarak bu alanda işbirlikleri geliştirilmesi;

Bir Çağrı Metni hazırlanarak YL ve Doktora öğrencilerinin dahil olacağı online bir konferans planlanması;

Uzaktan eğitim altyapımızve dijital olanaklar kullanılarak online projeler, eğitimler gerçekleştirilmesi;

FlipEU örneğinde olduğu gibi kısa videolarla AB alanları ( çevre, ekoloji, yeşil mutabakat, gümrük birliği, ekonomi, AB rekabet hukuku, kültür-sanat, toplumsal çalışmalar vb) hakkında bilgilendiri, eğitici içerikler hazırlanması şeklinde planlandı.

 

Tüm etkinliklerimiz aşağıdaki Sosyal Medya kanallarımızda paylaşılacak. 

Twitter

Facebook

Instagram

Linkedin