BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı, Avrupa ve Türkiye bağlamlarında özellikle genç kuşakların günümüzdeki radikalleşme biçimlerini, Toplumsal Hareketler yaklaşımının bize sunduğu teorik tartışma imkanlarıyla ve alan çalışmalarıyla takip ederek, kavramın bilimsel bir şekilde ele alınmasına, bu konu bağlamında Türkiye’de yer alan tartışmalara derinlik kazandırmayı, Avrupa’daki tartışmalara Türkiye’de bulunduğumuz bağlamdan katkılar sunmayı ve bilimsel yayınlar çıkarmaya devam etmeyi amaçlıyor.

BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı olarak, AB Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliği ile 2021-2022 yılları arasında radikalleşme kavramını, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Hukuk, Medya, Sinema ve Psikoloji özelinde değerlendirmeyi amaçlayan bir webinar serisi gerçekleştirdik. 

Bu kapsamda, webinarlarda, Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Üyesi öğretim üyeleri ve uzman araştırmacıları, Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlilerinin sorularını yanıtladı ve konuyu birlikte tartıştılar.

 

Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Webinar Serisi kayıtlarına erişmek için buraya tıklayınız.