İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü olarak 2020 yılı başından bu yana partneri olduğumuz MATILDE (Avrupa'nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi) Araştırma Projesi kapsamında "Kitlesel Açık Online Ders" imkanını hayata geçirdik.

MATILDE, Avrupa'nın kırsal ve dağlık bölgelerinde, göçün yerel kalkınma ve bölgesel uyuma etkisini incelemeyi ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu yolu ile yerel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda, alan araştırmalarının ve yayınlanan raporların yanı sıra, uzaktan erişim imkanı sağlayan dersler aracılığıyla projeden edinilen bilgi birikiminin daha geniş kitlelere yayılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda katılmak isteyen herkese açık online bir ders portalı hazırlanmıştır.


"Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders" (Massive Open Online Course-MOOC)
"Uluslararası göçün kırsal ve dağlık alanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve artırılması" konulu MOOCMATILDE'nin kavramsal, metodolojik ve politika odaklı sonuçları hakkında geniş kapsamlı bir eğitim sunuyor.

MATILDE'nin hedeflerini göz önünde bulunduran MOOC, katılımcılara, özellikle bölgesel eşitsizlikler ve mekansal adaletsizliğe odaklanarak, göçün uzak kırsal ve dağlık bölgelerdeki sosyal ve ekonomik etkileri hakkında disiplinlerarası bilgi sağlamayı amaçlıyor. Göç süreçlerinin yönetişimi için bölgesel bir yaklaşıma olan ihtiyacı, araştırma projesinden elde edilen deneyimlerle harmanlayarak sunuyor.


Kapsam
Yaklaşık 20 saat süren 10 dersten oluşan MATILDE MOOC herkesin katılımına açıktır.

Çevrimiçi derslere tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve eğitimler tamamladıktan sonra katılım sertifikası alabilirsiniz.
Eğitim dili İngilizce'dir.


Gereklilikler
Öğrencilerin her bir ders kapsamında gerekli metinleri okumaları, PPT slaytlarını takip etmeleri ve ilgili dersin içeriğini gösteren videoları dinlemeleri beklenir. Bu görevleri tamamlamayan öğrenciler bir sonraki dersin içeriğine erişemezler.

Değerlendirme
Katılımcılar, derslere devamlılıklarının ve edindikleri bilgilerin test edildiği bir final sınavına gireceklerdir. Değerlendirmeyi geçenlere Katılım Belgesi verilecektir.

Platform:
MATILDE Websitesi ( https://matilde-migration.eu/online-course/)

10 Derslik Müfredat:
1. Ders programına giriş
2. Avrupa'nın kırsal ve dağlık alanları: bölgesel eşitsizlikler ve mekânsal adalet
3. Göç örüntüleri ve göçmenlerin kırsal yerlerle etkileşimleri: bölgesel bir göç etki değerlendirmesi yaklaşımına yönelik kavramsal düşünceler
4. Göçmenlerle araştırma yürütmenin metodolojik ve etik yönleri ve sosyal etkinin ölçülmesi
5. Ekonomik etkiyi ölçmek: anahtar kavramlar, boyutlar ve zorluklar
6. Göçün ekonomik ve sosyal etkisine toplumsal cinsiyet perspektifinden bakmak
7. İletişimsel diyalojik bir yaklaşım ve iyi örnek uygulamaları: MATILDE katılımcı eylem araştırması ve etkinlikler
8. Uzak/ücra bölgelerde popülizm ve vatandaşlık
9. COVID-19 sonrası dönem merkez dışı bölgelere nasıl yeni bir çekicilik kazandırabilir?
10. Mevcut fonlar

Katılımızı ve derslerden yararlanmanızı bekler, başarılar dileriz.İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü

MATILDE Proje Ekibi