İstanbul Bilgi Üniversitesi

BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı

Atölye Çalışması: "Türkiye’de Radikalleşme Süreçleri: Nedenler, Sonuçlar ve Anlatılar"

Santralistanbul Kampüsü Akademik Kurul Odası (E1-201)

26 Mayıs 2022

09:30 – 17:00

www.eu.bilgi.edu.tr  

www.bpy.bilgi.edu.tr

 

BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde  "Türkiye'de Radikalleşme Süreçleri: Nedenler, Sonuçlar, Anlatılar" başlıklı Atölye Çalışmasını gerçekleştirdik. Atölye'ye sunumları ve değerli katkılarıyla destek veren tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. 

Atölye Çalışması Bildiri Özeti Kitapçığına erişmek için buraya tıklayınız.

 

Atölye Programı

09.30 – 09.45 Açılış ve Tanışma


09.45 – 11.15 "Radikalleşme Kavramının Disiplinlerarası Konumu"

 • Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Sosyal Hareketler Bağlamında Radikalizm ve Neoliberalizm İlişkisi: Geçmişten
Günümüze Radikalleşme"

 • Ayşenur Benevento, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Radikalleşmenin Psikolojisini Anlamaya Çalışırken Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar"

 • Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Dezenformasyon, Yeni Propaganda Teknikleri ve Sosyal Medyanın Radikalleşmeyle olan İlişkileri Üzerine"

 • Tugay Keçeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Şiddet Olaylarının Ayırımının Kayıp Halkası Sinirbilim: Radikalleşme ve Terörizm Olgularının Sinirbilim Perspektifinden İncelenmesi"


11.15 – 11.30 Mola
 

11.30 – 13.00 Radikalizmin Yönetişimi

 • Hasret Dikici Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Devleti Radikalleşme Bağlamında Tekrar Düşünmek: Türkiye ve Almanya Örnekleri"

 • Müge Palancı, İstanbul Üniversitesi

"Almanya – Tek Etnili Rejimlerde Göçün Radikalleşmesini Anlamak: Demos ile Etnos’un Hikayesi"

 • Çağatay Şahin, Hacettepe Üniversitesi

"Radikalleşme ve Denetim İlişkisi Bakımından Dini Örgütlerin Denetlenmesi Argümanına İlişkin Bir Değerlendirme"

 • Gün Ünal, Ankara Üniversitesi

"Avrupa Birliğinde Düşünce Kuruluşlarının Radikalleşme Karşıtı Faaliyetlerinin Bir İncelemesi"

 

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği

 

14.00 – 15.30 Türkiye’de Özgün Radikalleşme Vakaları ve Dönemleri

 • Ayşem Sezer Şanlı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

"Türkiye’nin 1970’li ve 1990’lı Yıllarında Gelişen Politik Şiddet Olayları ve Siyasetin Radikalleşmesi Üzerine Bir Değerlendirme"

 • Gülfer Ulaş, Kadir Has Üniversitesi

"Türkiye’de Gençlerin Radikalleşme Süreçleri"

 • Merve Önenli Güven, Bağımsız Araştırmacı

"Radikalleşme Süreçlerinde PKK Örneği"

 • Mehmet Özgün Özkul, Humboldt Üniversitesi

"Sistem Karşıtı Radikal Bir Hareket Olarak Tevhid ve Sünnet Cemaati"

15.30 – 15.45 Mola

15.45 – 17.15 Göç ve Radikalleşme

 • Metin Koca, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Küreselleşen piyasada makul dindarlık üzerine: Göçmen kökenli Müslüman Avrupalıların gönderen ve alan ülke siyasetleri ötesindeki konumu"

 • Deniz Güneş Yardımcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Çağdaş Avrupa Sineması’nda ve Türkiye Sineması’nda Radikalizm"

 • Sibel Utar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

"Türkiye’deki Iraklı Türkmen Gençlerin İslamcı Radikalleşme Süreçleri"

 • Gözde Söğütlü, İstanbul Üniversitesi

"Türkiye’de Radikalleşmenin Öznesi: Göç ve Sığınmacılar"

 

17.15 – 17.30 Kapanış: Değerlendirme ve Olası Planlar

 

Atölye programına ve Bildiri Özetlerine erişmek için buraya tıklayınız.