MATILDE Yaz Okulu

"Ücra Yerlerde Uluslararası Göç"


Düzenleyen: Doğu Finlandiya Üniversitesi liderliğindeki MATILDE Araştırma Ortakları


Tarih: 13-17 Haziran 2022

Son başvuru Tarihi: 15 Nisan 2022 (GMT)

Yer: Polo Logistico Protezione Civile "Valle di Susa– - Croce Rossa Italiana Via Cascina del Gallo, 5, 10053 Bussoleno, (Torino), İtalya

https://matilde-migration.eu/summer-school/

 

 

*Ufuk2020 tarafından finanse edilen 3 yıllık bir proje olan MATILDE, göçün Avrupa'daki ücra yerlerin yerel kalkınması üzerindeki etkisine odaklanıyor. Proje tarafından düzenlenen Yaz Okulu, katılımcılara, özellikle toprak eşitsizlikleri, sürdürülebilir kalkınma ve mekansal adalet ile etkileşimlerine odaklanarak, göçün sosyal ve ekonomik etkileri hakkında disiplinler arası bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, göç ve göçmen yönetimine yeni yaklaşımlar geliştirirken yerel olarak düşünme ve genellemelerden kaçınma ihtiyacına işaret eden kanıt ve sonuçları gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.

 

Yaz Okulu Hakkında

Araştırma, öğretme ve öğrenme arasındaki bağı güçlendirmeyi ve katılımcılara argümanlarını ve eleştirel analitik düşünmelerini geliştirmeleri için rehberlik etmeyi; uluslararası göçün ücra yerlerdeki zorlukları ve fırsatları hakkındaki tartışmalara odaklanmayı amaçlayan MATILDE Yaz Okulu,13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Susa Vadisi'nin eteklerinde, Torino'nun yaklaşık 45 kilometre batısındaki bir komün olan Bussoleno'da gerçekleştirildi. 

Son birkaç on yılda Avrupa ve ulusal düzeyde ihmal edildiğine inanılan ücra, kırsal ve dağlık yerlerin değeri konusunda katılımcılar arasında farkındalık yaratmayı ve aynı zamanda, hem göç etki değerlendirmesine hem de eylem-araştırma yaklaşımına odaklanarak, yerel düzeyde göç ve yerel kalkınma arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için kavramsal/metodolojik araçlar sağlamayı amaçlayan Yaz Okulu, dört gün boyunca konferanslar, tartışmalar ve saha gezilerinden oluşan bir programla katılımcılarını ağırlamıştır. Program boyunca katılımcılara yalnızca en güncel araştırmalardan doğrudan faydalanmalarıyla sınırlı kalmayacakları, aynı zamanda katkıda bulunma ve bilginin ortak üretiminde yer alma fırsatına da erişebilecekleri bir akademik ortam da sağlamıştır.

 

Yaz okulu ve Programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.