AB ve TÜRKİYE


TARİH : 07 Haziran 2008

YER :TAKSİM HİLL OTEL

10.00- 10.45 : “Avrupa Birliği; tanımlar, kurumlar, tarihçe”
Emre Gönen- Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü
10.45-11.00- Ara

11.00-11.45- “Avrupa Birliği; tanımlar, kurumlar, tarihçe”
Emre Gönen- Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.15: Türkiye- AB ilişkileri: Müzakere Süreci ve İlerleme Raporlarında Türkiye
Feray Salman- İnsan Hakları Ortak Girişimi
14.15-14.30: Ara

14.30-15.15: Türkiye- AB ilişkilerinde güncel sorunlar:Yasal reformlar,AB politikası
Feray Salman

15.15-15.30: Ara

15.30-16.30 : Avrupa Birliği Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Alper Akyüz- Bilgi Üniversitesi

16.30-16.45: Ara

16.45-17.45 :Tartışma: Geleceğe bakış ve algılama sorunları üzerine


17.45-18.00- Kapanış