New Book: EU, Integration and NGO's

for more information

 

Derleyen: Alper Akyüz

Son yıllarda haklar temelli STK'lar için "Avrupa Birliği" ayrı bir anlam taşımaya başladı ve bir yandan olumlu yönde değişim arzularımızı üzerine yüklediğimiz ve bunun için hükümetlere baskı yapmasını beklediğimiz, öte yandan çifte standartlı görerek oklarımızı üzerine yönelttiğimiz bir varlık haline geldi. Ekim 2005'te başlayan ve AB'ye katılımın son aşaması olan müzakere süreci boyunca daha fazla içiçe olacağımız bir dönemde biraz daha derinlemesine bilgi ve anlayışla donanmış, serin bir yaklaşım, STK'ların bu dönemde kendi amaçlarına yönelik olarak en etkili değişimi sağlamaları ve bunun için kendilerini ve hedef kitlelerini güçlendirmeleri açısından da bir olanak sunuyor.

Coğrafi bir terimin ötesinde bir düşünce ve kavram olarak Avrupa, bir tartışma ve toplumsal etkileşim platformu olageldi ve bir birleşmeler ve bölünmeler tarihini oluşturdu. Bütünleşme ise çok daha sonra gündeme geldi ve Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi Avrupa kurumları bütünleşme süreçlerinin hem itici güçleri hem de sonuçları olarak ortaya çıktılar, politik bir tartışma platformu oluşturdular, ancak bir o kadar da karmaşıklaştılar ve yurttaşa uzak kaldılar. AB'nin genişleme ve derinleşme süreci de bu karmaşıklığa yeni aktörleri işin içine sokarak ve ilgili ülkeler ve Avrupa genelinde yaygın bir politik tartışmaya yol açarak yeni boyutlar ekledi. Avrupa'nın ve aday ülkelerin STK'ları ve aktif yurttaşları için, kendi alanlarındaki çalışmalarında Avrupa bütünleşmesiyle ilgili konularla ve Avrupa kurumlarıyla ve politikalarıyla karşı karşıya gelmek neredeyse kaçınılmaz hale geldi. Öte yandan yurttaşlar tarafında süreç ve kurumlarla ilgili yaygın bilgi eksikliği tepkilerin gecikmesine, olanakların kullanılamamasına ve yanlış algı ve yorumlara yol açıyor. Bu Türkiye bağlamında daha da çok geçerli.

Bu nedenle bu kitap Türkiye STK'ları ve yurttaşları için etkinliklerinde ve savunuculuk ve politikaları etkileme çalışmalarında AB başta olmak üzere Avrupa kurumları, bütünleşme süreçleri ve sivil örgütler ve platformlar arasında yollarını bulabilmeleri için bir kılavuz olma ve aynı zamanda Avrupa ve bütünleşme düşüncesine yönelik bir perspektif oluşturmak için eleştirel bir tartışma süreci başlatma aracı olarak yapılandırıldı. Kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ile AB Enstitüsünün ortaklığıyla hazırlandı.

Alper Akyüz (der.) İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisidir ve kuruluşundan bu yana Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi eğitmeni ve çalışanıdır.

Yrd.Doç.Dr. Cengiz Aktar Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir.

Özge Onursal Beşgül Vrije Universiteit Brussel doktora adayı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisidir.

Zeynep Gülşah Çapan Cenevre Graduate Institute of International Studies doktora adayıdır.

Dr.Senem Aydın Düzgit İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri bölümü koordinatörüdür.

Doç.Dr.Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Prof.Dr.E. Fuat Keyman Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Volkan Vural Emekli Büyükelçi, eski ABGS Genel Sekreteri ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesidir.