Ahmad Alhendawi, BM Gençlik Elçisi: BM’nin gençliğe 21’inci yüzyıldaki sözü

http://www.youtube.com/watch?v=pit11Fp6nsw

45 dakikalık bu derste Ahmad Alhandawi; Birleşmiş Milletler gibi bir uluslararası kuruluşun gençlik politikalarına nasıl katkıda bulanabileceği sorusunu tartışmakta. Gençler hangi benzerliklere sahipler ve hangi farklılıklar onları eşitsiz global dünyamızda tanımlamaktadır? Hangi aşamaya kadar bugünün bilgi devrimi sivil toplum örgütleri ve genç aktivistleri güçlendirmektedir? Nasıl dünya çapında gençlerin 3’te 2’sini dezavantajlı duruma sokan internet kullanımı bilgisizliğini azaltabiliriz? Birleşmiş Milletler hem genç insanlar arasında sivil sorumluluğu hem de karar verme süreçlerinde gençlik katılımını aynı anda nasıl teşvik edebilir?

 Ocak 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’i; bugüne değin dünyanın karşılaştığı 1.9 milyarlık en geniş genç insan nüfusunun ihtiyaçlarını ele alacak, kendi Gençlik Elçisi olarak Ahmad Alhendawi’yi atadı. Gençliğin ihtiyaçlarını ele almak, Birleşmiş Milletler’in gelecek beş yıllık planı içerisinde ilk beş önceliği arasında yer almakta ve yeni tesis edilen Gençlik Elçisi pozisyonu da bu önceliğe verilen aciliyeti göstermektedir.