Avrupa Etüdleri ve Avrupa Etüdleri Çift Diploma (Bilgi/Viadrina) Yüksek Lisans Programlarına Bahar Dönemi Başvuruları Başladı

Program disiplinler arası bir perspektifle siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, ekonomi ve sosyolojiyi kapsıyor. Avrupa Entegrasyonunu, kurumlarını ve ortak politikalarını ve AB üyesi ülkelerin tarih, siyaset, toplum ve ekonomilerini hem teorik hem de pratik bilgilerle ele alıyor. BİLGİ, Avrupa Birliği çalışmaları alanında Mükemmeliyet Merkezi barındırmaktadır. Tam ve kısmi burs imkanları mevcuttur.

Tüm başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından yapılmaktadır http://graduate.bilgi.edu.tr/tr/basvurular/

Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans web sites: eustudies.bilgi.edu.tr