Jean Monnet Burs Programı

Nov. 29, 2018, 3:16 p.m.

Jean Monnet Burs Programı

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere gibi AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu aynı zamanda Türkiye’nin en uzun süredir devam eden projelerinden biridir.

 

2019/2020 Jean Monnet Burs Programı başvuruları 4 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Daha fazla bilgi için: https://www.jeanmonnet.org.tr/tr

Kaynakça: https://www.jeanmonnet.org.tr/tr